Έργα Ξύλινων Δαπέδων:
Δείτε ενδεικτικά εργασίες όπου φαίνεται πως είναι το πάτωμα πρίν την εργασία και πως έγινε μετά την αποκατάσταση!